Naše služby

Skřížené ruce v hejnu motýlů.
Registrovaná zdravotní služba = péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
  • domácí péče v oborech algeziologie, paliativní medicína a všeobecná sestra (ošetřovatelská, paliativní) 
  • návštěvní služba v oboru algeziologie, paliativní medicína a všeobecná sestra 

Na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, pod číslem jednacím 32/ZD/15-4, které nabylo právní moci dne 15. 1. 2015

Jak služba funguje?

Zavolejte nám a domluvíme se na společném setkání, kde Vám vysvětlíme, jak hospic funguje a s čím vším Vám můžeme pomoci. Budeme potřebovat nejaktuálnější zdravotní zprávy Vašeho blízkého. Následně předáme zdravotní zprávy našemu hospicovému lékaři, který dle diagnóz určí, zda pacienta převezmeme do péče.

Pakliže hospicový lékař rozhodne o přijetí do péče hospice, podepíšeme spolu Smlouvu o poskytnutí služeb domácího hospice Motýl a domluvíme si konkrétní postup přijetí (někdy je nutná spolupráce se zdravotnickým zařízením, pakliže je Váš blízký např. hospitalizován ve zdravotnickém zařízení). Naše hlavní zdravotní sestra a hospicový lékař přijedou navštívit pacienta doma a společně si dohodneme plán péče dle individuálních potřeb pacienta i pečujících osob. 

Následný průběžný kontakt je zajišťován pravidelnými návštěvami zdravotní sestry v intervalech odpovídajících zdravotnímu stavu Vašeho blízkého. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zdravotní sestra plní zdravotnické úkony dle lékařem předem nastaveného ošetřovatelského plánu, při návštěvě s Vámi a Vaši blízkým stráví tolik času, kolik budete potřebovat. Získáte „pohotovostní“ telefonický kontakt na sloužící zdravotní sestru hospice, na který můžete kdykoli, tedy 24 hodin denně volat, požádat o radu nebo o okamžitou návštěvu.

Kde službu nabízíme

Pečujeme o rodiny v okrese Sokolov.

Kolik služba stojí

Na péči si pacient částečně přispívá. Jde spíše o symbolický příspěvek, abychom péči mohli nabídnout opravdu všem. Zdaleka nepokrývá náklady na službu a financování našeho hospice je závislé na dotacích a darech z řad firem i jednotlivců, všem podporovatelům děkujeme! 

150,– Kč za 1 den péče (počítají se pouze dny, ve kterých člen týmu hospice přijede do rodiny)

Po celou dobu trvání hospicové péče můžete zdarma využít naší půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, které Vám usnadní péči o Vašeho blízkého v domácím prostředí. 

Půjčovna pomůcek

Dle individuálních potřeb klienta nabízíme k zapůjčení:

  • zdravotní polohovací lůžko
  • antidekubitní matraci a různé antidekubitní podložky
  • přenosný kyslíkový koncentrátor (oxygenátor)
  • lineární dávkovač
  • toaletní židli 
  • chodítko

Podmínky přijetí

O přijetí do péče rozhoduje náš hospicový lékař po posouzení zdravotní dokumentace. 

Poskytnutí naší služby je ale z Vaší strany podmíněno Vaší celodenní péčí o nemocného. Ve chvíli, kdy Vám lékař sdělí, že Váš blízký je na konci života, je vhodné položit si otázku, zda o něho chcete pečovat až do konce v domácím prostředí. Otázku by si měla položit celá rodina, včetně samotného pacienta. Jeho přání by mělo stát na prvním místě a rozhodnutí by mělo být společné. Je nutné zvážit, zda máte potřebné síly fyzické, psychické a rovněž reálné možnosti s nemocným být.