O hospicu

Domácí hospic Motýl

Pomáháme lidem, kteří chtějí umírat doma a těm, kteří jsou ochotní o své blízké pečovat až do konce.

  • Odborné služby lékařů (specialistů na léčbu bolesti) a psychoterapeuta, zdravotní sestry,

duchovního a spolupráci s dobrovolníky

  • Kvalifikovanou pomoc v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných,

umírajících i zemřelých, a to hlavně po stránce duševní, popř. duchovní

  • Aktuální pomoc – pomůžeme vám s těžkou sociální situací, ke které při péči o těžce

nemocného blízkého vždy dochází

  • Pomůžeme vám překonat ztrátu milovaného člověka – podpora rodině v období po úmrtí

blízkého člověka

Domácí hospic Motýl je společný projekt dobrovolnického centra Střípky a Farní charity

Sokolov. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného člověka v domácím prostředí.

Poskytujeme nevyléčitelně nemocným lidem specializovanou paliativní péči, která tiší především bolest a mírní další závažné projevy umírání.

 Hospic

Hospic poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění (obvyklá délka péče o pacienta je 3 až 4 týdny). Zaměstnanci hospice sledují individuální potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu ulevit od bolesti a dalších trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými. Doma se hospicový tým snaží zapojit do péče širokou rodinu a přátele nemocného podle jeho přání.

Hospice hrají v dosavadním rozvoji paliativní péče důležitou roli. Od roku 1995 bylo v ČR vybudováno 15 lůžkových hospiců. Hospice mohou být i domácí, v naší zemi pomalu také vznikají. Některé hospice rozvíjejí také respitní péči, odlehčovací služby, poradenské služby a intenzivní edukační činnost. Vliv a význam současných hospiců tak významně přesahuje pouhý objem poskytnuté lůžkové paliativní péče.

Definice paliativní péče

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Podrobně o paliativní péči hovoří
Doporučení (2004) 23 Výboru ministrů Rady Evropy O organizaci paliativní péče
a Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě (2009) doporučené Evropskou asociací pro paliativní péči. Podívejte se také na principy paliativní péče.

Potřeby pacientů v pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich plynoucí potřeba paliativní péče závisí na:

  • základním onemocnění 
  • stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná stadia, preterminální a terminální stadia onemocnění)
  • přítomnosti více závažných onemocnění současně
  • pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.)
  • psychickém stavu (kognitivní a emoční stav, míra informovanosti, duchovní orientace atd.).

Podle komplexnosti péče nutné k udržení dobré kvality života je účelné dělit paliativní péči na obecnou a specializovanou.